Troelstrastraat 10, 3371 VK Hardinxveld-Giessendam0184 700204info@kinderfysiotherapiestapvooruit.nl

Klachtenregeling

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders tot een intern laagdrempelige en effectieve klachtenafhandeling.

Kinderfysiotherapie Stap Vooruit is hiervoor aangesloten bij de door de overheid goedgekeurde klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Deze klachtenregeling voorziet er in dat u kosteloos gebruik kunt maken van een onafhankelijke functionaris.

Op de website www.defysiotherapeut.com kunt u lezen hoe u van deze regeling gebruik kunt maken.

Ook ligt er een folder over dit onderwerp in de wachtkamer.