Troelstrastraat 10, 3371 VK Hardinxveld-Giessendam0184 700204info@kinderfysiotherapiestapvooruit.nl

Peuters & Kleuters

De wereld ontdekken doen peuters en kleuters door te bewegen, te voelen en eindeloos te herhalen. Daarmee leert het zijn eigen mogelijkheden kennen en groeit het zelfvertrouwen. In deze periode ontwikkelt uw kind diverse basisvoorwaarden om goed voorbereid te zijn voor de complexe motorische vaardigheden die het later zal leren. Grof motorische vaardigheden die uw kind in deze fase zal eigen maken zijn bijvoorbeeld rennen, springen, klimmen en fietsen. Enkele voorbeelden van fijn motorische vaardigheden zijn knippen, tekenen en kralen rijgen. De grove en fijne motoriek zijn nauw met elkaar verbonden. Ontwikkeling van het evenwicht is bijvoorbeeld van invloed op het stil zitten, wat een voorwaarde is om netjes te kunnen tekenen of schrijven.

Samenhang overige ontwikkelingsgebieden
Deze motorische ontwikkeling hangt samen met diverse andere ontwikkelingsgebieden, zoals spraak-taal en de emotionele ontwikkeling. Ook het leren verwerken van diverse zintuiglijke prikkels uit de omgeving speelt een belangrijke rol.

Wat doet Kinderfysiotherapie Stap Vooruit
Het kan zijn dat uw kind moeite heeft met de motorische ontwikkeling. Kinderfysiotherapie Stap Vooruit kan uw kind helpen bij diverse problemen en er zo samen met u aan werken om het plezier in bewegen bij uw kind te laten groeien.

In uw aanwezigheid zullen wij uw kind onderzoeken en in kaart brengen of er sprake is van een indicatie voor kinderfysiotherapie. Indien behandeling volgt, zullen spelenderwijs diverse oefeningen gedaan worden, afgestemd op zowel het cognitieve als motorische niveau van uw kind. Daarnaast zal u als ouder diverse adviezen krijgen met betrekking tot het stimuleren van de ontwikkeling in uw eigen omgeving.

Mogelijke indicaties
Hieronder staan enkele indicaties die wij behandelen bij kinderen van 3-6 jaar. Herkent u één van de onderstaande indicaties bij uw eigen kind? Of heeft u een vraag die niet in het rijtje staat, neem dan vrijblijvend contact met ons op om te bespreken of wij u en uw kind middels kinderfysiotherapie kunnen helpen.

 • Motorische ontwikkelingsachterstand

Grof motorische problemen:

– Houterig bewegen
– Beweegangst voor bijvoorbeeld klimmen of springen
– Opvallend looppatroon (zoals bijvoorbeeld tenenlopen)
– Veel vallen / struikelen
– Moeite met het aanleren van nieuwe vaardigheden
– Onhandigheid

Fijn motorische problemen:

– Moeite met pen en papiertaken zoals bijvoorbeeld kleuren
– Niet goed kunnen knippen / plakken
– Niet vloeiend bewegen
– Onhandigheid

 • Lage of hoge spierspanning
 • Orthopedische klachten
 • Neurologische problemen
 • Aangeboren afwijkingen
 • Neuromusculaire aandoeningen
 • Lichamelijke spanningsklachten als hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid zonder medische oorzaak (SOLK)
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Ademhalingsproblemen zoals een dysfunctionele ademhaling, hyperventilatie, astma en/of bronchitis
 • Groeipijn of pijnklachten in de spieren
 • Conditionele / krachtsproblemen.